Duben 2011

Studánka

28. dubna 2011 v 15:34 | Ginny |  Království Estrion - povídky
Tendor na konci lesa ještě nikdy nebyl.
Se zvědavostí se prodíral křovinami, které konec lesa lemovaly.
Konečně se celý doškrábaný prodral ven z lesa.
Naskytl se mu nádherný pohled.
Všude kolem byla rozkvetlá louka s trávou až po kolena, protože se o ni nikdo nikdy nestaral.
Tráva byla pošlapaná jen od zvěře, jinak byla naprosto neporušená.
Tendorovi náhle blesklo hlavou, že by se po louce mohl projet s Blackem.
Prodral se tedy zpět k Blackovi, odvázal jej, vyvedl z křovin, a na okraji louky na něj nasedl.
Black se okamžitě rozběhl.
Tendor se nemohl ubránit smíchu. Byl to tak nádherný pocit...Jeli už asi hodinu, když poprvé zahlédli, kde louka končí.
Ústila zase v les, který kolem nich vytvářel oblouk.
Vjeli tedy do lesa.
Tento les snad nikdy člověk nenavštívil.
Když projížděli kolem nějakého zvířete, místo aby utíkalo, zvědavě si je prohlíželo.
Les byl tmavý, hustý, voněl dřevem a svěžestí lesního potůčku.
Tendor byl velice unavený, ale bál se v lese zastavit, aby se na něj nevrhla divá zvěř.
Náhle les začal ustupovat a vjeli na nějakou mýtinu.
Když přijel blíž, zjistil, že to je malá kruhová mýtinka, uprostřed s křišťálovou studánkou.
Zastavil Blacka, a opět jej přivázal ke stromu.
Black už byl tak vysílený, že téměř okamžitě usnul.
Tendor se naklonil nad studánku.
Nabral hrst vody do dlaní a opáchl si obličej.
Pak se z jěště jedné hrsti napil.
Vedle studánky ležel veliký kámen.
Tendor se na něj posadil a zahleděl se do lesního porostu.
Třebaže bylo teprve odpoledne, tady byla tma jako večer.
Náhle za ním praskla větvička.
Tendor leknutím vyskočil na nohy a rozhlížel se po zbrani.
Sebral ze země největší klacek.
"Kdo je tam?!" zařval do lesa.
NIc.
Žádná odpověď.
Tendor usoudil, že to asi bylo jen nějaké zvíře a odhodil klacek ke studánce.
Prásk! Prásk!
Ozvalo se opět za jeho zády. Tentokrát se Tendor prudce zvedl.
Chtěl rychle šáhnout pro klacek, ale jak se nahnul, spadl do studánky.
Padal hlouběji a hlouběji.
Chvíli mu připadalo, jakoby snad studánka ani neměla dno...
Pak do něj ale prudce udeřil zády.
Náhle na studánku padl stín.
Dlouhé rozevláté vlasy a šaty...
free counters